Privacy

Amsterdam Brass Quintet - Privacy Verklaring

Het Amsterdam Brass Quintet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Het Amsterdam Brass Quintet

en/of Stichting Promotion de la Musique

KvK 2799751

info@amsterdambrassquintet.nl

info@promotiondelamusique.nl

www.amsterdambrassquintet.nl

www,promotiondelamusique.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Amsterdam Brass Quintet verwerkt je persoonsgegevens als jullie een overeenkomst zijn aangegaan en omdat je persoonsgegevens zelf aan verstrekt. De persoonsgegevens die worden verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Deze website heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen of persoonsgegevens over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je vindt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en wij verwijderen deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Het Amsterdam Brass Quintet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen;

Verzenden van een nieuwsbrief om je te informeren over activiteiten of ander nieuws;

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.


Geautomatiseerde besluitvorming

Het Amsterdam Brass Quintet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Het Amsterdam Brass Quintet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Het Amsterdam Brass Quintet verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Binnen de EEG

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EEG.


Gebruikte cookies en vergelijkbare technieken

Het Amsterdam Brass Quintet gebruikt op zijn websites alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Amsterdam Brass Quintet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je krijgt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken een reactie op jouw verzoek. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Het Amsterdam Brass Quintet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle personen die van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Persoonsgegevens worden geback-upt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

De computers die worden gebruikt om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens, zijn beschermd tegen malware en technische kwetsbaarheden.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.